Nieuws


  • De Warande

    De Warande speelde een pioniersrol als een van de eerste Cultuurcentra onder het eerste cultuurdecreet. De Warande was niet alleen een pionier voor de programmatie, de technische en organisatorische werking van de latere cultuurcentra, maar experimenteerde ook met een geïntegreerd organisatiemodel, het Warandemodel.

    Lees meer

  • Decreet Cultuurcentra

    Na de eerste fase van de staatshervorming in 1970 was er culturele autonomie voor Vlaanderen. De opsplitsing van het landschap in 3 cultuurgemeenschappen brengt, onder invloed van minister van Nederlandse Cultuur Frans Van Mechelen, een grote stimulans met zich mee om het aantal Vlaamse culturele centra uit te bouwen.

    Lees meer


Deze pagina

Print Friendly and PDF

Nieuws