ZEEZIN

Hendrik De Smedt ontwierp ism de Vlerick Hogeschool Brussel het ZEEZIN-model. Het is een model van een co-working space voor artiesten gekoppeld aan een bedrijvencentrum waarbij de winst die gecreëerd wordt door de aanwezigheid van de artiesten op een locatie, terugvloeit naar de betrokken artiesten. Doordat ze het pand aankopen ontstaat de mogelijkheid om het huurgeld dat de betrokken artiesten betalen deels in te zetten om de lening mee af te betalen en deels om te vormen naar aandelen die de betrokken artiesten achteraf kunnen terugvorderen als opgespaard kapitaal.

De organisaties actief in de sector van de podiumkunsten vertrouwen voor 80% op diensten van los-vaste medewerkers. 4/5 van deze medewerkers zijn artiesten. 1

Voor dit segment bestaan enkel tijdelijke opdrachten en projectmatige ondersteuningen, wat resulteert in een instabiele loopbaanontwikkeling. Hierdoor blijft hun socio-economische positie dikwijls precair. Nochtans zijn deze medewerkers veelal hoogopgeleid en bezitten ze uitzonderlijke kwaliteiten. ZEEZIN presenteert een model waarbinnen deze freelancers door een kleine investering een duurzamere biotoop voor hun eigen loopbaan kunnen ontwikkelen.

In een bedrijvencentrum brengen we non-profit organisaties en bedrijven samen die geregeld met freelancers werken, er een potentieel in zien of er een klantrelatie mee willen onderhouden. Een deel van het bedrijvencentrum fungeert als een eigen co-working/developing space voor deze freelancers waar onderzoek en persoonlijke ontwikkeling centraal staan.

  1. Kunstzaken Studie VTI  – CUDOS, Univ. Gent “Acteurs in de spotlight. Onderzoek naar de inkomens en de sociaaleconomische positie van proffesionele Vlaamse acteurs” https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/acteurs-in-de-spotlight

Onderzoekers

  • Hendrik De Smedt

Timing

  • 2017

Deze pagina

Print Friendly and PDF

Algemeen