COOP

COOP  ontwikkelde een blauwdruk voor een coöperatieve voor de culturele sector. Het Kenniscentrum Podiumtechnieken Rits en De Pianofabriek onderzochten in het COOP project de mogelijkheden om  een “coöperatieve voor de culturele sector” op te richten. Het project ging na of en hoe een coöperatieve organisatievorm ervoor kan zorgen dat startende technici of artiesten op freelance basis een stabielere tewerkstelling bekomen met mogelijkheden voor leertrajecten en een garantie op kwaliteit voor de afnemers van hun diensten binnen de culturele sector. Of hoe individueel opererende technici of artiesten zich kunnen verenigen en wat dit voor hen en de sector kan betekenen.

Het project bestudeert en levert een blauwdruk af voor:

  • de relatie met de markt: vraag, conformiteit en overdraagbaarheid
  • de positie van de freelancer: statuut en contractvorm
  • de allocatie van de overheadkosten die elke prestatie met zich meebrengt
  • een effectief organisatiemodel voor een op te richten coöperatieve

In het kader van dit project werd begin 2013 een rondvraag gedaan bij ongeveer 300 freelance technici en opdrachtgevers uit de cultuursector om een beter beeld te krijgen van het werkveld van de freelance technicus. De resultaten kan u hieronder raadplegen.

Resultaten

Publicaties

Onderzoekers

  • Chris van Goethem
  • Jan Ackenhausen

Timing

  • 2012 – 2013

Partners

Met de steun van

Deze pagina

Print Friendly and PDF

Algemeen