LiViDat

Het LiViDat project (Live Video en Data projectie) is een EhB-PWO-project dat het gebruik van video- en dataprojectie in de podiumkunsten analyseerde en een lespakket ontwikkelde dat aangepast is aan de huidige stand van zowel de technologische als de artistieke ontwikkelingen.

Het gebruik van video- en dataprojectie binnen de podiumkunsten wordt almaar belangrijker. De zich steeds ontwikkelende technologie en techniek van video- en dataprojectie worden zowel als scenografisch element, als lichtbron en/of als (inter)actief element (actor) aangewend binnen een voorstellings- of performancecontext. Het scenografisch gebruik beperkt zich veelal tot het vervangen van conventionele projectietechnieken. Een al dan niet bewegend beeld wordt hierbij geprojecteerd als (deel) van het decorum. De ruimte waarin actoren/spelers zich bevinden, wordt gedefinieerd door dit beeld. De steeds grotere performantie van huidige en toekomstige data- en videoprojectietoestellen faciliteert een efficiënt lichtbrongebruik ter vervanging van conventionele lichtbronnen. Het beeld (de lichtbron) kan in die zin ook aangepast worden aan spel en posities op het speelvlak.

Om beelden optimaal in een theatrale omgeving te kunnen integreren moet er echter sprake zijn van echte interactie. Een beeld dat zich aanpast aan het spel en speelvlak werpt zich op als een acterend video- en databeeld (actor). Om het acterende en interagerende data- en videobeeld te realiseren, moet de podiumtechnicus over de mogelijkheid beschikken om alle parameters van het beeld te manipuleren. De podiumtechnicus ontpopt zich tot een technisch gemedieerde acteur.

Binnen de gediversifieerde sector van de podiumkunsten is de opgebouwde know-how eerder fragmentarisch en gebaseerd op de noden van concrete producties en projecten. Binnen de professionele bacheloropleiding podiumtechniek gaat er momenteel onvoldoende structureel pedagogische aandacht uit naar het verrijkende gebruik en manipulatie van video- en dataprojectie Nochtans maakt het bewuste gebruik van divers audiovisuele middelen integraal deel uit van de beroepenfamilie podiumtechnieken, zoals beschreven in het beroepsprofiel (SERV beroepenprofiel podiumtechnieken). LIVIDAT wil een pedagogisch antwoord formuleren op een bestaande artistiek-technische vraag en kwestie.

Publicaties

Onderzoekers

  • Chris Van Goethem
  • Rob Van Ertvelde

Timing

  • 2005 – 2008

Met de steun van

  • PWO middelen Erasmushogeschool Brussel

Deze pagina

Print Friendly and PDF

Algemeen