KLEUR • LICHT • VOELEN

het effect van gekleurd licht op de waarneming

Het onderzoek verkent de perceptie van gekleurd licht. Vanuit de overtuiging dat dit aspect van licht een verder te exploreren gebied is binnen de podiumkunsten wil Caroline Mathieu een performatieve omgeving creëren, een interactieve ervaringsinstallatie of lichtbrouwerij. Hiervoor vertrekt ze vanuit enkele vragen zoals: ‘Hoe creëer je een ruimte die ons omgeeft en om ons geeft?’, ‘Welke krachten houdt het medium licht verborgen?’, ‘Hoe kan licht een stem krijgen?’, ‘Wat is de invloed van licht op de perceptie van andere zintuiglijke indrukken, bv: Hoor je dezelfde muziek anders afhankelijk van verschillend omgevingslicht?’

Onderzoekers

  • Caroline Mathieu

Mentors

  • Harry Cole
  • Chris Van Goethem

Timing

  • 2018 –

Met de steun van

  • Dit extern onderzoek wordt met praktische middelen door het Kenniscentrum ondersteund.
  • Met de steun van de Vlaamse overheid

 

Deze pagina

Print Friendly and PDF

Algemeen