Zoeken


 • Profielen en -standaarden

  In de aanloop van het testcentrum voor de ervaringsbewijzen podiumtechniek werkte het kenniscentrum mee aan de ontwikkeling van de beroepscompetentieprofielen en standaarden. Leter werkte het kenniscentrum ook mee aan de […]

  Lees meer

 • TALQ

  TALQ (Transparency in Art Levels & Qualifications) onderzoekt hoe nationale kwalificaties en certificaten in kaart kunnen worden gebracht op basis van internationale ESCO-profielen. Het onderzoek identificeert en test mogelijke procedures, […]

  Lees meer

 • LAAR

  Het LAAR project onderzocht de mogelijkheden van het gebruik van Learning Analytics en Augmented Reality voor VET  (Professionele opleiding en training) in de sector van de podiumtechnieken. Ondertussen is het […]

  Lees meer

 • ScenTec

  Het ScenTec project wil de creatieve, technische en veiligheidsstandaarden in de Balkan verhogen door het opzetten van opleidingen voor podiumtechnici. Vanuit de driejarige studie die de universiteit uitvoerde rond “The […]

  Lees meer

 • Backbone

  Het Backbone project onderzoekt de koppeling van evaluatie-, validerings- en portfoliohulpmiddelen door middel van een centrale gegevensstructuur gebaseerd op competenties. Hierbij staat het individuele, unieke profiel van de lerende centraal […]

  Lees meer

 • Cue One Go

  Het Cue One Go project is opgezet door het Sociaal Fonds Podiumkunsten in het kader van de oproep “Ontwikkeling van een contextspecifieke leidraad werkplekleren” van het departement Onderwijs en Vorming. […]

  Lees meer

 • Testcentrum

  Het Testcentrum Podiumtechnieken RITS was een erkend centrum voor het behalen van het ervaringsbewijs Assistent Podiumtechnicus, Podiumtechnicus, Podiumtechnicus Licht, Podiumtechnicus Klank, Podiumtechnicus Beeld en Toneelmeester. Het centrum kwam daarmee tegemoet […]

  Lees meer

 • CAPE-SV

  CAPE-SV (capitalisation des acquis professionnels dans l’Europe du spectacle vivant) is een EFTLV – Leonardo project rond het ontwikkelen van ECVET aplicaties. Het Kenniscentum Podiumtechnieken is in dit project een […]

  Lees meer

 • ETTE

  Het ETTE project ontwikkelde een Europese veiligheidsopleiding voor podiummedewerkers met een bijbehorend veiligheidspaspoort. Deze opleiding is gebaseerd op 10 ESCO-competenties die elke medewerker die op het podium werkt, moet beheersen: […]

  Lees meer

 • TTT-LPT

  Het TTT project en zijn opvolger het LPT project zijn beide Leonardoprojecten rond competenties in de podiumtechnieken. Een groep van experts uit Finland, Zweden, UK, Italie en Belgie ontwikkelde een […]

  Lees meer


Deze pagina

Print Friendly and PDF

Nieuws