Zoeken


 • Chris Van Goethem

  Chris Van Goethem startte in 1983 als technicus in een verhuurbedrijf. Hij werd toneelmeester via opleiding op de vloer en zelfstudie en tourde met menig gezelschap door Europa. Hij werkte […]

  Lees meer

 • PACE-VET

  Het PACE-VET (Partial Certification in the Vocational Field of Event Technicians) project, dat vanuit EhB gedragen wordt door de Bachelor Applied Computer Science en dat we  in de zijlijn opvolgen, […]

  Lees meer

 • ESSENCE

  In het ESSENCE  Erasmus+ project, ontwikkelen we een gedetailleerd Europees curriculum voor de geluidsspecialist-operator op EQF5 niveau (Graduaat). ESSENCE staat voor European Sound Specialist Education and Curriculum Exchange. We werken […]

  Lees meer

 • Profielen en -standaarden

  In de aanloop van het testcentrum voor de ervaringsbewijzen podiumtechniek werkte het kenniscentrum mee aan de ontwikkeling van de beroepscompetentieprofielen en standaarden. Leter werkte het kenniscentrum ook mee aan de […]

  Lees meer

 • TALQ

  TALQ (Transparency in Art Levels & Qualifications) onderzoekt hoe nationale kwalificaties en certificaten in kaart kunnen worden gebracht op basis van internationale ESCO-profielen. Het onderzoek identificeert en test mogelijke procedures, […]

  Lees meer

 • LAAR

  Het LAAR project onderzocht de mogelijkheden van het gebruik van Learning Analytics en Augmented Reality voor VET  (Professionele opleiding en training) in de sector van de podiumtechnieken. Ondertussen is het […]

  Lees meer

 • ScenTec

  Het ScenTec project wil de creatieve, technische en veiligheidsstandaarden in de Balkan verhogen door het opzetten van opleidingen voor podiumtechnici. Vanuit de driejarige studie die de universiteit uitvoerde rond “The […]

  Lees meer

 • Backbone

  Het Backbone project onderzoekt de koppeling van evaluatie-, validerings- en portfoliohulpmiddelen door middel van een centrale gegevensstructuur gebaseerd op competenties. Hierbij staat het individuele, unieke profiel van de lerende centraal […]

  Lees meer

 • Cue One Go

  Het Cue One Go project is opgezet door het Sociaal Fonds Podiumkunsten in het kader van de oproep “Ontwikkeling van een contextspecifieke leidraad werkplekleren” van het departement Onderwijs en Vorming. […]

  Lees meer

 • Testcentrum

  Het Testcentrum Podiumtechnieken RITS was een erkend centrum voor het behalen van het ervaringsbewijs Assistent Podiumtechnicus, Podiumtechnicus, Podiumtechnicus Licht, Podiumtechnicus Klank, Podiumtechnicus Beeld en Toneelmeester. Het centrum kwam daarmee tegemoet […]

  Lees meer


Deze pagina

Print Friendly and PDF

Nieuws