ETTE

Het ETTE project ontwikkelde een Europese veiligheidsopleiding voor podiummedewerkers met een bijbehorend veiligheidspaspoort. Deze opleiding is gebaseerd op 10 ESCO-competenties die elke medewerker die op het podium werkt, moet beheersen:

 • Werken met respect voor de eigen veiligheid.
 • Bijdragen tot een veilige en duurzame werkomgeving.
 • Ergonomisch werken.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
 • Brandpreventie in een voorstellingsomgeving.
 • Veilig werken op hoogte.
 • Veilig werken met mobiele elektrische systemen onder toezicht.
 • Veilig met gereedschap werken.
 • Veilig werken met chemicaliën.
 • Plaatsen en hangen van podiumtechnisch materiaal.

Voor deze 10 competenties is een lesboek ontwikkeld. Het boek is open source en kan gebruikt worden als naslagwerk, voor individuele studie of als handboek in een leeromgeving. Voor lesgevers is een uitgebreide handleiding voorzien. De inhoud van het lesboek weerspiegelt de visie dat veiligheid een manier van leven is. Iedereen op het podium, van stagehand tot stagemanager, moet zich veilig kunnen gedragen, de mechanismen begrijpen achter veilig werken en een kritische veiligheidsattitude ontwikkelen. In tegenstelling tot andere veiligheidsopleidingen is dit boek niet gericht op wetgeving, maar op competentie, op het beheersen van een veilige werkpraktijk. Het is gericht op “in staat zijn” in plaats van “weten”, kunnen in plaats van weten.

Het paspoort geeft aan dat de medewerker heeft aangetoond veilig te kunnen werken in een gestandaardiseerde, internationale, praktische beoordeling.

Resultaten

 • Studenten handboek (NL)
 • Docenten handboek – deel 1 – introductie (NL)
 • Docenten handboek – part 2 – cursushandleiding (NL)
 • De assessmentprocedure kan om evidente redenen niet publiek gemaakt worden, maar wie interesse heeft in dit onderwerp kan contact opnemen.

Publicaties

Project website

Onderzoekers

 • Chris Van Goethem
 • Marc Vandermeulen

Timing

 • September 2014 to August 2017

Partners

Met de steun van

Erasmus+ Key Action 2 – Strategic Partnerships (project no. 2014-1-DE02-KA202-001393)

Deze pagina

Print Friendly and PDF

Algemeen