TTT-LPT

Het TTT project en zijn opvolger het LPT project zijn beide Leonardoprojecten rond competenties in de podiumtechnieken.

Een groep van experts uit Finland, Zweden, UK, Italie en Belgie ontwikkelde een methode om competenties in kaart te brengen op een taal, cultuur en omgevingsonafhankelijke manier. De experts beschreven een groot gedeelte van de competenties die technici op de werkvloer dienen te bezitten.

Daarnaast ontwikkelden ze verschillende tools zoals een digitaal portfolio en een training analyse.

Het Kenniscentrum Podiumtechnieken werkt als observerende partner mee aan deze projecten. De Nederlandse vertaling van de samenvatting van de methodiek en de uitgewerkte competentie-units kunnen hieronder gedownload worden.

Resultaten

Publicaties

Project website

Onderzoekers

  • Chris van Goethem

Timing

  • 2005 – 2007 (TTT)
  • 2007 – 2009 (LPT)

Partners

Met de steun van

Leonardo & Life Long Learning programs

Deze pagina

Print Friendly and PDF

Algemeen