TTF

In opdracht van de European Social Partners voerden TEAD vzw en Accademia Teatro alla Scala in 2009 een onderzoek uit naar de situatie van de opleiding podiumtechnieken in Europa. Het kenniscentrum Podiumtechnieken werkte hieraan mee in het kader van het OPTiV project.

Het TTF project (Theatre Technical Forum) vormt het sluitstuk van 10 jaar projectmatig werk rond dit thema. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • inventariseren van de bestaande opleidings- en trainingsmogelijkheden.
  • inventariseren van de noden in de verschillende landen.
  • bundelen en evalueren van de resultaten uit eerdere projecten.
  • verzamelen van “good practices”.
  • formuleren van mogelijke toekomstscenario’s.

De European Social Partners bestaan uit vertegenwoordigers van de Europese belangenbehartiger van de podiumkunsten (Europese sectorfederatie), Pearle, en de Europese koepel van werknemersorganisaties, UNI-MEI.

Resultaten

Timing

  • 2009

Partners

     

Deze pagina

Print Friendly and PDF

Algemeen