Testcentrum

Het Testcentrum Podiumtechnieken RITS was een erkend centrum voor het behalen van het ervaringsbewijs Assistent Podiumtechnicus, Podiumtechnicus, Podiumtechnicus Licht, Podiumtechnicus Klank, Podiumtechnicus Beeld en Toneelmeester. Het centrum kwam daarmee tegemoet aan de verzuchting van vele ervaren podiumtechnici die een erkenning wilden van de competenties die ze op de werkvloer hadden vergaard.

De verminderde financiering en het uitblijven van een civiel effect hebben gemaakt dat we dit initiatief hebben moeten stopzetten. Het had immers weinig zin om een project dat niet kostendekkend was en waarvan de resultaten niet erkend werden door de lokale overheden verder te zetten.

Uit deze ervaring zijn tal van andere internationale projecten voortgevloeid en we hopen in de toekomst opnieuw een testcentrum op te starten. Informatie die o.i. nog steeds relevant is hebben we gebundeld in de onderliggende pagina. Informatie over de beroepscompetentieprofielen en standaarden die het kenniscentrum mee ontwikkelde kan u vinden op de pagina Beroepscompetentieprofielen en standaarden .

De proeven die door het Testcentrum Podiumtechnieken RITS werden opgesteld voor de beroepen Assistent Podiumtechnicus, Podiumtechnicus, Podiumtechnicus Licht, Podiumtechnicus Geluid, Podiumtechnicus Beeld en Toneelmeester werden door een commissie van experten en collega’s testcentra gevalideerd. De proeven kregen allemaal een score van 80% of meer. Dit garandeert de betrouwbaarheid, de validiteit en de conformiteit met de SERV -standaarden. De kandidaten krijgen hierdoor een nog grotere zekerheid dat hun beoordeling aan de hoogste normen voldoet.

We maken deze proeven liever niet publiek omdat we hopen ze opnieuw te kunnen gebruiken, maar wie professionele interesse heeft mag ons contacteren.

Publicaties

Medewerkers

  • Harry Cole
  • Chris Van Goethem

Partners

Stuurgroep: Sociaal Fonds Podiumkunsten, de Vereniging Vlaamse Cultuur – en gemeenschapscentra (VVC vzw), Bastt en de verschillende opleidingen in Vlaanderen

Examenplekken: De Bogaart, St. Truiden; De Spil, Roeselare; De Velinx, Tongeren; de Warande, Turnhout; De Werf, Aalst; Cultuurcentrum Sint-Niklaas; Cultuurcentrum Strombeek; Westrand, Dilbeek; De Singel, Antwerpen; De Vooruit, Gent

Met de steun van

    

Het centrum werd erkend door de Vlaamse overheid en ondersteund door het ESF (Europees Sociaal Fonds) onder doelstelling 2, prioriteit 1: “Talentactivering en duurzame integratie op de arbeidsmarkt”.

Deze pagina

Print Friendly and PDF

Algemeen