TALQ

TALQ (Transparency in Art Levels & Qualifications) onderzoekt hoe nationale kwalificaties en certificaten in kaart kunnen worden gebracht op basis van internationale ESCO-profielen. Het onderzoek identificeert en test mogelijke procedures, benaderingen en kwaliteitscriteria die op Europees niveau kunnen worden gedeeld en toegepast. Het project is ontwikkeld in overeenstemming met het Europees kwalificatiekader (EQF), waardoor internationale profielen worden gekoppeld aan EQF.

De geselecteerde doelprofielen behoren tot ISCO 08/3435 / (Artistieke en culturele medewerkers die niet elders zijn geclassificeerd.) Het project focust zich op de volgende ESCO-profielen:

  • lichttechnicus
  • operator belichting
  • lichtontwerper

Het TALQ-project maakt een exhaustieve mapping van 10 in aanmerking komende landen, vertrekkend vanuit een quickscan van de hele EU. TALQ onderzoekt en analyseert de inhoud en structuren van bestaande opleidings- en formele onderwijssystemen, stemt deze af op informatie over de arbeidsmarkt en kwalificaties en brengt ze in kaart op basis van de ESCO-competenties van de gekozen profielen. Het proces van het definiëren van het EQF-niveau is gebaseerd op een analyse door een expertengroep die door de stakeholders is gekozen en gebruikt een kwantitatieve en een kwalitatieve benadering om consensus te bereiken. Bovendien ontwikkelt TALQ een ​​gemeenschappelijke reeks kwaliteitsborgingsbeginselen en kwaliteitscriteria vooraleer de beoordeling, validatie en toekenning van kwalificatieprocedures te ontwikkelen. Het doel is om een ​​standaardpatroon te implementeren dat kan worden toegepast en aangepast aan andere vergelijkbare profielen binnen en buiten de referentiesector.

Resultaten

Project website

Onderzoekers

  • Chris Van Goethem

Timing

  • 2015 – 2017

Partners

Met de steun van

  ref. 2015-1-IT-EPPKA3-TRANS-SQ

Deze pagina

Print Friendly and PDF

Algemeen