ScenTec

Het ScenTec project wil de creatieve, technische en veiligheidsstandaarden in de Balkan verhogen door het opzetten van opleidingen voor podiumtechnici. Vanuit de driejarige studie die de universiteit uitvoerde rond “The technological state and potentials of architectural objects meant for public events in the Republic of Serbia” bleek immers dat er nood was bijscholing, opleiding en certificering.

Het kenniscentrum podiumtechnieken draagt hieraan bij door het delen van zijn expertise rond het in kaart brengen van competenties, het opzetten van opleidingen en het beoordelen in het kader van de ervaringsbewijzen.

ScenTec is een Tempus Joint Project en gaat uit van de universiteit van Novi Sad in Servië. Het is een samenwerkingsverband tussen universiteiten en theaterhuizen.

Resultaten

Publicaties

Project website

Onderzoekers

  • Chris van Goethem

Timing

  • 2012 – 2015

Partners

University Novi Sad
University of arts Belgrade
Univeristy of Banja Luka
University of Tuzla
National Academy of Arts Sofia
Stockholm Academy of Dramatic Arts
Royal Welsh College of Music and Drama
Serbian National Theatre
National Theatre Uzice
National Theatre of the republic of Srpska

Met de steun van

SCENTEC -530810-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPHES

Deze pagina

Print Friendly and PDF

Algemeen