OPTiV

Het PWO-project OPTiV analyseert het opleidingslandschap podiumtechnieken in een sterk veranderende technisch-artistieke context en formuleert antwoorden op de vraag naar optimalisatie van zowel het opleidingslandschap als de inhoudelijke invulling van de verschillende opleidingen. Daarnaast wil het OPTiV project ook aanbevelingen formuleren om het opleidingslandschap beleidsmatig te ondersteunen.

Concreet wil het OPTiV project antwoord geven op volgende vragen:

  • In hoeverre stemt het opleidingsveld overeen met de noden van de sector en hoe kan de afstemming verbeterd worden?
  • Welke innovatieve methodes en werkvormen zijn reeds aanwezig in de opleidingen en hoe kan de inhoudelijke kwaliteit van de opleidingen verder verbeterd worden?
  • Hoe kunnen de opleidingen beter ondersteund worden door sector en overheid?

Publicaties

Onderzoekers

  • Chris van Goethem
  • Rob van Ertvelde
  • Inge Lambrichts

Timing

  • 2008 – 2011

Partners

Met de steun van

  • PWO middelen Erasmushogeschool Brussel

Deze pagina

Print Friendly and PDF

Algemeen