ESCO

Het kenniscentrum nam als expert deel aan de ESCO sectorale referentiecommissie voor de sector Arts, Entertainment and Recreation. De sectoriele referentiecommissies ontwikkelen een nomenclatuur voor de sector. Deze nomenclatuur wordt gebruikt om nationale en regionale tewerkstellingsinitiatieven te koppelen zodat werkzoekenden en bedrijven elkaar over de grenzen heen vinden.

Het kenniscentrum Podiumtechnieken werd geselecteerd om deel uit te maken van de sectoriele referentiecommissie “Arts, entertainment and recreation” van ESCO in de persoon van onderzoeker Chris Van Goethem, die de commissie voorzat. ESCO staat voor European Skills/Competences, Qualifications and Occupations en is een initiatief van de Europese commissie.

De sector omvat zowel de podiumkunsten en cultuurhuizen, de schone kunsten, musea, bibliotheken en collecties, de organisatie van sport- en openluchtrecreatie en gokactiviteiten.

De sectoriele referentiecommissies zijn samengesteld uit experten en ontwikkelen een nomenclatuur voor de sector. Deze nomenclatuur wordt gebruikt om nationale en regionale tewerkstellingsinitiatieven te koppelen zodat werkzoekenden en bedrijven elkaar over de grenzen heen vinden.

Publicaties

Project website

ESCO

Onderzoekers

  • Chris Van Goethem

Timing

  • 2013 – 2015

Deze pagina

Print Friendly and PDF

Algemeen