Backbone

Het Backbone project onderzoekt de koppeling van evaluatie-, validerings- en portfoliohulpmiddelen door middel van een centrale gegevensstructuur gebaseerd op competenties. Hierbij staat het individuele, unieke profiel van de lerende centraal in het leerproces.

Het project wil ter ondersteuning van dit individuele leerproces hulpmiddelen ontwikkelen voor zowel de lerende als de begeleiders en lesgevers. De ontwikkelde middelen en structuren worden in een online leeromgeving ter beschikking gesteld zodat het leer- en evaluatieproces zowel op de werkvloer als in een conventionele leeromgeving kan plaatsvinden.

Onderzoekers

  • Chris Van Goethem
  • Serge Samyn

Timing

  • 2011 – 2014

Partners

Hoewel het Kenniscentrum formeel geen partners heeft in dit project werkt het sterk samen met STEPP, het sociaal fonds podiumkunsten, de Vlaamse vereniging cultuurcentra en de verschillende opleidingen podiumtechnieken in Vlaanderen.

Met de steun van

  • PWO middelen Erasmushogeschool Brussel

Deze pagina

Print Friendly and PDF

Algemeen