Competentiemanagement en opleidingsmethodiek

Competenties liggen aan de basis van ons functioneren. De omschrijving ervan is noodzakelijk voor opleiding, bijscholing, evaluatie, assessment, aanwerving en functieprofielen. Het Kenniscentrum heeft een grote expertise opgebouwd in het schrijven van heldere, transparante en universeel overdraagbare omschrijvingen voor de sector van de podiumtechnieken. Deze omschrijvingen kunnen gebruikt worden op verschillende niveaus en door verschillende types gebruikers.

Het Kenniscentrum ontwikkelt, in het kader van verschillende nationale en internationale projecten, hulpmiddelen om de competentieomschrijvingen in diverse situaties in te zetten.

 • LAAR

  Het LAAR project onderzoekt de mogelijkheden van het gebruik van Learning Analytics en Augmented Reality voor VET  (Professionele opleiding en training) in de sector van de podiumtechnieken. Augmented Reality (AR) […]

  Lees meer

 • TeBeVat

  TeBeVat ontwikkelt hulpmiddelen voor het erkennen van eerder verworven competenties. De kern van het project ligt in het begeleiden van de kandidaat die zijn competenties wenst te laten beoordelen op […]

  Lees meer

 • TALQ

  TALQ (Transparency in Art Levels & Qualifications) onderzoekt hoe nationale kwalificaties en certificaten in kaart kunnen worden gebracht op basis van internationale ESCO-profielen. Het onderzoek identificeert en test mogelijke procedures, […]

  Lees meer

 • ESCO

  Het kenniscentrum nam als expert deel aan de ESCO sectorale referentiecommissie voor de sector Arts, Entertainment and Recreation. De sectoriele referentiecommissies ontwikkelen een nomenclatuur voor de sector. Deze nomenclatuur wordt […]

  Lees meer

 • ScenTec

  Het ScenTec project wil de creatieve, technische en veiligheidsstandaarden in de Balkan verhogen door het opzetten van opleidingen voor podiumtechnici. Vanuit de driejarige studie die de universiteit uitvoerde rond “The […]

  Lees meer

 • Backbone

  Het Backbone project onderzoekt de koppeling van evaluatie-, validerings- en portfoliohulpmiddelen door middel van een centrale gegevensstructuur gebaseerd op competenties. Hierbij staat het individuele, unieke profiel van de lerende centraal […]

  Lees meer

 • Cue One Go

  Het Cue One Go project is opgezet door het Sociaal Fonds Podiumkunsten in het kader van de oproep “Ontwikkeling van een contextspecifieke leidraad werkplekleren” van het departement Onderwijs en Vorming. […]

  Lees meer

 • Testcentrum

  Het Testcentrum Podiumtechnieken RITS was een erkend centrum voor het behalen van het ervaringsbewijs Assistent Podiumtechnicus, Podiumtechnicus, Podiumtechnicus Licht, Podiumtechnicus Klank, Podiumtechnicus Beeld en Toneelmeester. Het centrum kwam daarmee tegemoet […]

  Lees meer

 • Profielen en standaarden

  In de aanloop van het testcentrum voor de ervaringsbewijzen podiumtechniek werkte het kenniscentrum mee aan de ontwikkeling van de beroepscompetentieprofielen en standaarden. Leter werkte het kenniscentrum ook mee aan de […]

  Lees meer

 • CAPE-SV

  CAPE-SV (capitalisation des acquis professionnels dans l’Europe du spectacle vivant) is een EFTLV – Leonardo project rond het ontwikkelen van ECVET aplicaties. Het Kenniscentum Podiumtechnieken is in dit project een […]

  Lees meer

 • TTF

  In opdracht van de European Social Partners voerden TEAD vzw en Accademia Teatro alla Scala in 2009 een onderzoek uit naar de situatie van de opleiding podiumtechnieken in Europa. Het […]

  Lees meer

 • OPTiV

  Het PWO-project OPTiV analyseert het opleidingslandschap podiumtechnieken in een sterk veranderende technisch-artistieke context en formuleert antwoorden op de vraag naar optimalisatie van zowel het opleidingslandschap als de inhoudelijke invulling van […]

  Lees meer

 • PraPAT

  In opdracht van de Vlaamse OnderwijsRaad (VLOR) voerde het kenniscentrum podiumtechnieken van het RITS (EHB) een onderzoek naar Praktijkleren in de Podium- en Audiovisuele technieken, kortweg PraPAT. Praktijkleren neemt een […]

  Lees meer

 • TTT-LPT

  Het TTT project en zijn opvolger het LPT project zijn beide Leonardoprojecten rond competenties in de podiumtechnieken. Een groep van experts uit Finland, Zweden, UK, Italie en Belgie ontwikkelde een […]

  Lees meer

Deze pagina

Print Friendly and PDF

Algemeen