Wood and Canvas

Het Kenniscentrum Podiumtechnieken werkte mee aan het congres “Wood and Canvas (and rabbit glue) in the modern world” in juni 2014. Het thema van het congres was het gebruik van historische theatermachinerie in hedendaags theater.

Het congres was zowel een academisch als een praktisch congres. Naast presentaties van experten uit de hele wereld, werden ook praktische demonstraties en experimenten uitgevoerd. Het Kenniscentrum presenteerde onder andere de eerste versie van het schaal een-op-vier model.

Publicaties

Impressie

Onderzoekers

  • Chris Van Goethem
  • Rens Planckaert (student)

Timing

  • 2013 – 2014

Deze pagina

Print Friendly and PDF

Algemeen