Studentenwerk

Studenten podiumtechniek dragen regelmatig bij tot de verschillende onderzoeksprojecten. Zo is de eerste versie van het een-op-vier schaalmodel ontwikkeld door een student en is het schaalmodel van de “Corsican trap” door studenten uitgewerkt in het kader van het vak special effects.

Daarnaast ondersteunt het Kenniscentrum het individuele onderzoek van de studenten Podiumtechnieken voor het vak Schrijf- en onderzoeksvaardigheden en het vak Bachelorproef.

Ook studenten uit andere vakgebieden of opleidingen worden, voor zover hun onderwerp binnen de expertise van het kenniscentrum ligt, ondersteund.

Publicaties

Thesis

Deze pagina

Print Friendly and PDF

Algemeen