Erfgoed

Geschiedenis en erfgoed gaan hand in hand. Zonder goed bewaard en gedocumenteerd erfgoed is het onderzoeken van de geschiedenis, zeker als het om technische elementen gaat, niet evident. Het Kenniscentrum promoot en ondersteunt dan ook, samen met STEPP en de erfgoedpartners uit de sector het actief bewaren van zowel materiaal als immaterieel erfgoed.

De geschiedenis van de podiumtechnieken is weinig onderzocht en gearchiveerd. De snelle evolutie van de technologie en de meer bedrijfsmatige aanpak van de openbare besturen en gezelschappen maken dat een generatie apparatuur nog 10 à 15 jaar beslaat. De organisaties zijn zich veelal niet bewust van het belang van de apparatuur binnen hun productieprocessen. De grootte van de toestellen maakt dat deze niet lang bewaard blijven. Bovendien zijn de getuigen die deze hele evolutie hebben meegemaakt stilaan aan het verdwijnen. Naast het belang van de technologische evolutie op zich is het beschrijven van de technische geschiedenis noodzakelijk om voorstellingen te kunnen reconstrueren. Zonder technische en organisatorische context kan het scènebeeld niet worden bestudeerd.

Dit onderdeel van de onderzoekslijn “Geschiedenis van de podiumtechnieken” ontwikkelt methodieken en hulpmiddelen voor het omschrijven en archiveren van de technische geschiedenis van het theater. Op deze manier gaan ook een aantal mijlpalen in de Vlaamse geschiedenis niet verloren. Het gaat dan zowel om fysieke getuigen (toestellen, documentatie, werkmethode) als om getuigenissen van beroepsbeoefenaars die deze periode hebben meegemaakt.

Publicaties

Onderzoekers

  • Chris Van Goethem

Partners

  • Firmament
  • Etwie
  • Packed

Deze pagina

Print Friendly and PDF

Algemeen