Changement à Vue

Het Kenniscentrum Podiumtechnieken van het RITCS en de onderzoeksgroep van SADA (Stockholm Academy of Dramatic Arts) onderzochten samen de geschiedenis van barokke theatermachinerie. Het verschil met eerder onderzoek is dat we vanuit een podiumtechnisch standpunt naar de historische bronnen keken. We zochten uit hoe de dingen juist werkten, wat de problemen voor de technici waren en wat de werkmethodes geweest kunnen zijn.

Het uitgangspunt is historische kennis te combineren met hedendaagse inzichten om tot nieuwe innovatieve concepten te komen voor toekomstig gebruik.

Media

Publicaties

Onderzoekers

  • Chris Van Goethem
  • Anders Larsson (Uniarts Stockholm)

Timing

  • 2014 – 2017

Partners

  • Uniarts Stockholm

Met de steun van

Deze pagina

Print Friendly and PDF

Algemeen