You are here

ScenTec

Het ScenTec project wil de creatieve, technische en veiligheidsstandaarden in de Balkan verhogen door het opzetten van opleidingen voor podiumtechnici. Vanuit de driejarige studie die de universiteit uitvoerde rond “The technological state and potentials of architectural objects meant for public events in the Republic of Serbia” bleek immers dat er nood was bijscholing, opleiding en certificering. 

Het kenniscentrum podiumtechnieken draagt hieraan bij door het delen van zijn expertise rond het in kaart brengen van competenties, het opzetten van opleidingen en het beoordelen in het kader van de ervaringsbewijzen.

ScenTec is een Tempus Joint Project en gaat uit van de universiteit van NoviSad in Servië. Het is een samenwerkingsverband tussen universiteiten en theaterhuizen.

Onderzoekers

  • Chris van Goethem

Project website

Partners

EU Tempus Programme