You are here

Onderzoeksportfolio

 • 2013 - 2017: Chanel Tour is een uniek nieuw initiatief dat mogelijkheden zal promoten om de historische theaters van Groot-Brittannië, België en Nederland te bezoeken.
 • 2013 - 2015: Het kenniscentrum neemt als expert deel aan de ESCO sectorale referentiecommissie voor de sector Arts, Entertainment and Recreation. De sectoriele referentiecommissies ontwikkelen een nomenclatuur voor de sector. Deze nomenclatuur wordt gebruikt om nationale en regionale tewerkstellingsinitiatieven te koppelen zodat werkzoekenden en bedrijven elkaar over de grenzen heen vinden.
 • 2012 - 2015: Het ScenTec project wil de creatieve, technische en veiligheidsstandaarden in de Balkan verhogen door het opzetten van opleidingen voor podiumtechnici. Vanuit de driejarige studie die de universiteit uitvoerde rond “The technological state and potentials of architectural objects meant for public events in the Republic of Serbia” bleek immers dat er nood was bijscholing, opleiding en certificering.
 • 2012 - 2013: COOP ontwikkelt een blauwdruk voor een coöperatieve voor de culturele sector. We willen nagaan of en hoe een coöperatieve organisatievorm ervoor kan zorgen dat startende technici en artiesten op freelance basis een stabielere tewerkstelling bekomen. Dit project is een samenwerking tussen de Pianofabriek en het Kenniscentrum Podiumtechnieken van RITS/EhB.
 • 2011 - 2014: Geschiedenis van de podiumtechnieken is een onderzoek naar het bewaren, documenteren en valideren van het podiumtechnisch erfgoed.
 • 2011 - 2014: Het Backbone project onderzoekt de koppeling van evaluatie-, validerings- en portfoliohulpmiddelen door middel van een centrale gegevensstructuur gebaseerd op competenties. Hierbij staat het individuele, unieke profiel van de lerende centraal in het leerproces.
 • 2011 - 2012: Het Cue One Go project ontwikkelde een evaluatietool voor werkplekleren gebaseerd op de door het kenniscentrum ontwikkelde competentieomschrijvingen. Deze werden aangevuld met drie “vraag en antwoord” brochures rond werkplekleren.
 • 2010 - 2012: REcoEP ontwikkelt praktische tips en tools voor duurzame podiumtechnieken. Het project verzamelt tips en goede praktijken uit de podiumsector en aanverwandte sectoren en vertaalt deze naar praktijkadviezen voor de werkvloer.
 • 2009 - 2013: Het Testcentrum voor de ervaringsbewijsen podiumtechnieken. Momenteel is een testcentrum operationeel voor zes beroepen (assistent podiumtechnicus, podiumtechnicus, toneelmeester, podiumtechnicus licht, podiumtechnicus beeld en podiumtechnicus geluid).
 • 2009 - 2012: Het CAPE-SV project (Capitalisation des Acquis Professionnels dans l'Europe du Spectacle Vivant) kadert in de Europese Long Life Learning doelstellingen. Het project richt zich vooral op het transfereerbaar maken van lesunits, met bijbehorende problematiek van de ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training) credits. De opleiding podiumtechnieken is associated partner in dit project.
 • 2009: Het TTF project maakte een analyse van opleiding, training en inovatieprojecten in Europa en formuleerde een advies aan de Europese werknemers en werkgeversorganisaties.
 • 2008 - 2011: Het OPTiV project (Opleidingen PodiumTechniek in Vlaanderen) is een EhB-PWOproject. Het project beschrijft, analyseert en bevraagt het Vlaams opleidingslandschap podiumtechnieken in een internationale context en dito perspectief. Doel van het onderzoek is het formuleren en implementeren van noodzakelijke bijsturingen in dat opleidingslandschap.
 • 2008 - 2009: PraPAT project (Praktijkleren in Podium en Audiovisuele Technieken) dat werd uitgevoerd in opdracht van de VLOR analyseerde de problematiek van werkplekleren in de sector podiumtechnieken. Het project kaderde in HBO-SAM, het voorbereidingstraject van de VLOR voor de HBO5 en SeNaSE opleidingen.
 • 2007 - 2009: LPT (Live Performance Techniques) project is de opvolger van het TTT project in het kader van Leonardo, transfer of innovation projects. Naast het verder ontwikkelen van content ontwikkelden we hier vooral instrumenten om diverse content toe te passen. Concreet gaat dit om mockups (maquettes) van portfolio, trainingsbehoefteanalyse en vergelijken van opleidingen.
 • 2005 - 2008: Het LiViDat project (Live Video en Data projectie) is een EhB-PWOproject dat het gebruik van video- en dataprojectie in de podiumkunsten analyseerde en een lespakket ontwikkelde dat aangepast is aan de huidige stand van zowel de technologische als de artistieke ontwikkelingen.
 • 2005 - 2007: TTT (Theatre Technical Training) project is een Leonardo project waaraan de opleiding als “silent partner” deelnam. Binnen dit project werd een schijfwijze ontwikkeld om competenties transfereerbaar en meetbaar te maken tussen verschillende landen en systemen.