You are here

ESCO

Het kenniscentrum Podiumtechnieken werd, in de persoon van onderzoeker Chris Van Goethem, geselecteerd om deel uit te maken van de sectoriele referentiecommissie “Arts, entertainment and recreation” van ESCO. ESCO staat voor European Skills/Competences, Qualifications and Occupations en is een initiatief van de Europese commissie. 

De sector omvat zowel de podiumkunsten en cultuurhuizen, de schone kunsten, musea, bibliotheken en collecties, de organisatie van sport en openluchtrecreatie en gokactiviteiten.

De sectoriele referentiecommissies zijn samengesteld uit experten en ontwikkelen een nomenclatuur voor de sector. Deze nomenclatuur wordt gebruikt om nationale en regionale tewerkstellingsinitiatieven te koppelen zodat werkzoekenden en bedrijven elkaar over de grenzen heen vinden.

Onderzoeker

  • Chris Van Goethem

Project website