You are here

COOP

Het Kenniscentrum Podiumtechnieken Rits en De Pianofabriek onderzoeken met het COOP project de mogelijkheden om  een "coöperatieve voor de culturele sector" op te richten.

Het project wil nagaan of en hoe een coöperatieve organisatievorm ervoor kan zorgen dat startende technici of artiesten op freelance basis een stabielere tewerkstelling bekomen met mogelijkheden voor leertrajecten en een garantie op kwaliteit voor de afnemers van hun diensten binnen de culturele sector. Of hoe individueel opererende technici of artiesten zich kunnen verenigen en wat dit voor hen en de sector kan betekenen.

Het project bestudeert en levert een blauwdruk af voor:

  • de relatie met de markt: vraag, conformiteit en overdraagbaarheid 
  • de positie van de freelancer: statuut en contractvorm 
  • de allocatie van de overheadkosten die elke prestatie met zich meebrengt 
  • een effectief organisatiemodel voor een op te richten coöperatieve 

Resultaten

Onderzoekers

  • Chris van Goethem
  • Jan Ackenhausen

Partners