You are here

Wie kan deelnemen ?

Iedereen die zijn ervaring heeft opgebouwd op de werkvloer kan deelnemen.
De enige voorwaarden zijn dat je:

  • 18 jaar bent of deeltijds leerplichtig
  • Werkende, werkzoekende of zelfstandige bent
  • Op eigen initiatief deelneemt, dus onafhankelijk van je werkgever

Voor de het ervaringsbewijs Toneelmeester moet je reeds in het bezit zijn van een ervaringsbewijs Podiumtechnicus.