You are here

Wie zijn wij?

 

Het testcentrum is een initiatief de afdeling podiumtechnieken van het RITS (Erasmushogeschool Brussel) en een aantal organisaties uit de sector.
 
In de stuurgroep zetelen vertegenwoordigers van het Sociaal Fonds Podiumkunsten, de Vereniging Vlaamse Cultuur – en gemeenschapscentra (VVC vzw), Bastt en de verschillende opleidingen in Vlaanderen.
 
De begeleiders en beoordeelaars zijn podiumtechnici die door de stuurgroep zijn voorgedragen en hiervoor een bijkomende opleiding hebben gevolgd.
 
Het centrum wordt gesubsidieerd door het ESF (Europees Sociaal Fonds) onder doelstelling 2, prioriteit 1: "Talentactivering en duurzame integratie op de arbeidsmarkt".