You are here

Meer weten?

De documenten hieronder geven je meer achtergrondinformatie over de wettelijke basis van het testcentrum, de uitgevoerde testen en je rechten en plichten.

Beroeps Competentie Profielen

podiumtechnicus (Deze cluster bevat de 3 profielen voor assistent, podiumtechnicus en toneelmeester)
podiumtechnicus beeld
podiumtechnicus geluid
podiumtechnicus licht

Standaarden

- assistent podiumtechnicus (m/v)
- podiumtechnicus (m/v)
- podiumtechnicus licht (m/v)
- podiumtechnicus geluid (m/v)
- podiumtechnicus beeld (m/v)
- toneelmeester (m/v)

Wetgeving

Decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid
Gedragscode

Pers